መምረሒ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማ.ል.ኢ)

መልእኽቲ ካብ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማ.ል.ኢ) ዳያስፖራ

ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማ.ል.ኢ) ዳያስፖራ - ቃለ ጉባኤ

ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (ማ.ል.ኢ) ናይ 2009 ዓም ዓመታዊ ትልሚ

ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - 2009 ፃውዒት ስፖንሰርሽፕ (PDF) MS Word
ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - ካርታ ቲቪቲ ኮለጅ (PDF) MS Word

ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - መቐለ - 2009 ዓመታዊ ትልሚ (PDF) MS PowerPoint

ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - 2008 ናይ 9 ወርሒ ፁማቅ ሪፖርት
በኢሮብ ወረዳ የማምረቻና የክህሎት ማሰልጠኛ ተቋም ይገነባል
ቃለ ጉባኤ ቦርድ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - 18/07/2008 (March 27, 2016)
ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - ካብ ጥሪ 2006 ክሳብ ታሕሳስ 2008 - መደበኛ ናይ ስራሕ ሪፖርት
ፍቓድ ሕድሳት መረጋገፂ ወረቐት - ማሕበር ልምዓት ኢሮብ
መደብ ስራሕ: ቤ/ፅ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ስራሕ መካየዲ


ኣብ 4ይ ስሩዕ ጉባኤ ዝተመሓየሸ መተሓዳደሪ ደንቢ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ (PDF)


ኣብ ኢሮብ 41 ሰሩዓትን 19 ሳትላይት ጠቅላለ 60 ኣቢያተ ትምህርቲ ኣለዋ - ዝርዝረንን ዝምህራኦ ደረጃ ክፍልን በብጣብያኡ (PDF)


4ይ ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ - ነሓሰ 2/2007 (Aug 8, 2015)
ናይ 4ይ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ ሪፖርት
ተሳተፍቲ 4ይ ስሩዕ ጉባኤ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ

ናይ ሰለስተ ዓምት ገዛኣይ ትልሚ ማሕበር ልማዓት ኢሮብ

ዋዕላ ፈስቲቫል ወረዳ ኢሮብ - 2006


ደንቢ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ


ኣመሰራርታ ማሕበር ልምዓት ኢሮብ

ናይ መጀመሪያ ዓመት ፕሮግራም ትምህርቲን ስኮላርሽፕን ተጠቀምቲ

ናይ ካልኣይ ዓመት ፕሮግራም ትምህርቲን ስኮላርሽፕን ተጠቀምቲ